Skilsmisse.net

Offentlig skifte ved skilsmisse

Offentlig skifte kan være aktuelt der ektefellene ikke klarer å bli enige om gjennomføringen av skiftet.

Bolig- og bosituasjon etter skilsmissen

Når separasjon er tatt ut, er det viktig å finne ut hva dere vil gjøre med bolig og bosituasjonen.

Hvem skal ha hva?

Mange ektefeller har aldri snakket om økonomi eller hvordan verdier skal fordeles ved et eventuelt samlivsbrudd.

Erklæring av farsskap

Farskap til et barn kan fastsettes på tre måter:

Si fra seg foreldreansvaret

At en forelder sier fra seg foreldreansvaret kan ha mange ulike grunner.

Ny barnelov i 2020

Regjeringen ved Barne- og likestillingsdepartementet har i desember 2018 satt ned et utvalg som skal komme med et forslag til ny barneloven høsten 2020. 

Samværssabotasje

Samværssabotasje er når avtalt eller fastsatt samvær ikke gjennomføres, og det ikke foreligger gode grunner for at samværet ikke gjennomføres.

Ektefelle vil ikke skrive under søknad om separasjon / skilsmisse

Hvis skjer hvis ektefellen nekter å skrive under søknaden om separasjon eller skilsmisse?

Barns rett til å bli hørt

Retten til å uttale seg gjelder for alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkt og meninger.

Hvorfor bruke en skilsmisseadvokat?

Skilsmisse og samlivsbrudd er ofte krevende prosesser på flere områder. Fra separasjon til endelig skilsmisse er det mange problemstillinger som skal løses.

Side 1 av 5
Go to top