Bolig- og bosituasjon etter skilsmissen

Bolig- og bosituasjon etter skilsmissen

Når separasjon er tatt ut, er det viktig å finne ut hva dere vil gjøre med bolig og bosituasjonen.

Deling av boet

Ved et skilsmisseoppgjør må dere se på hvor stor andel hver av dere eier i eiendommen, deretter trekker dere fra den gjelden hver av dere er ansvarlige for.

Eksempel:

Dersom du alene gikk inn med en egenkapital på 50% av boligens kjøpesum og resterende ble betalt med felles lån, så har du krav på tre fjerdedeler ved delingen(50% + 25%). Da kan du kjøpe ut ektefelle med verdien av den siste fjerdedelen (25% av verdien).

Uenighet om verdien på boligen 

En vanlig problemstilling er uenighet om verdien av boligen når den ene parten skal overta ved å kjøpe ut den andre. 

Det som ofte viser seg er at den som skal kjøpes ut på egenhånd tar kontakt med eiendomsmegler eller takstmann med intensjon om å få satt prisen så høyt som mulig. Samtidig som den som skal kjøpe gjør det samme, men da med intensjon om å få satt prisen så lav som mulig.

Ved uenighet, bli enige om hvordan dere sammen kan få satt en objektiv verdi. Man kan for eksempel innhente flere verdivurderinger og regne seg fram til en gjennomsnittspris.

Når den ene flytter ut

Det er relativt vanlig at den ene parten flytter ut mens den andre blir boende midlertidig i felles bolig. Heller ikke i disse tilfellene er det fritt for konflikter. 

Den som flytter ut har krav på husleie fra den som blir boende, men det er ikke alle som blir enige hvor høy eller lav denne skal være.

Er det barn involvert kan det bli ekstra komplisert. Den som skal ha hovedomsorgen for barna kan argumentere for han/hun også bør overta boligen, da dette ofte vil være bra for barna, selv om økonomien ikke nødvendigvis tilsier at det er gjennomførbart. Noen løser det ved at den ene blir boende i boligen til barna blir store, og at deler av skifteoppgjøret utsettes til barna har flyttet hjemmefra. 

Skjøte på bolig og omregistreringsavgift er fritatt avgift ved overtakelse

Hvis en av dere kjøper ut den andre fra felles bolig må det sendes nytt skjøte til Statens kartverk.

Det er verdt å merke seg at både ektefeller og samboere slipper dokumentavgift ved separasjon. Det samme gjelder hvis en av partene skal overta bilen. Sender du med separasjonsattesten i forbindelse med omregistreringen, slipper du også omregistreringsavgift.

 

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER