Ektefellebidrag

Ektefellebidrag

Hvem kan få ektefellebidrag?

Barnebidrag og bidragsforskudd

Barnebidrag skal betales av den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet sitt.

Reisekostnader ved samvær

Hvis barnefaren og barnemoren bor et stykke fra hverandre, kan barnas reisekostnader bli høye.

Stønadsordninger til enslige forsørgere

Stønadsordninger til enslige forsørgere

Enslig mor eller far, hvilke rettigheter har jeg til økonomisk støtte?

Gå til toppen