Har du råd til å skilles?

Hvilke faktorer vil påvirker økonomien ved en skilsmisse?

Kvinner gjerne mest økonomisk utsatte ved et samlivsbrudd

Veldig mange kvinner blir sittende igjen med smuler når forholdet tar slutt.

Uenige om verdien på boligen?

Uenige om verdien på boligen?

En vanlig problemstilling er uenighet om verdien av boligen når den ene parten skal overta ved å kjøpe ut den andre. 

Samboerskap betyr ikke at du er sameier

Selv om det i praksis er en økonomisk sammenblanding, er du ikke automatisk juridisk sameier.

Skjæringstidspunktet

Skjæringstidspunktet er et viktig poeng å merke seg, det danner utgangspunktet for delingen og verdsettelse av formuen. 

Hva skjer med pensjonen ved en skilsmisse?

Hva skjer med pensjonen ved en skilsmisse?

Hovedregelen er at det man skaper felles under ekteskapet i utgangspunktet skal deles. Slik fungerer det ikke med pensjon.

Har du krav på innsyn i din ektefelles økonomi?

Spørsmålet om den ene ektefellen kan kreve alle opplysninger om den andres økonomi.

Bolig- og bosituasjon etter skilsmissen

Når separasjon er tatt ut, er det viktig å finne ut hva dere vil gjøre med bolig og bosituasjonen.

Hvem skal ha hva?

Mange ektefeller har aldri snakket om økonomi eller hvordan verdier skal fordeles ved et eventuelt samlivsbrudd.

Slik deles forbruksgjelden etter skilsmisse

Slik deles forbruksgjelden etter skilsmisse

Mange par velger å dele inntekter og utgifter som ektefeller, og vil derfor ved skilsmisse dele felleseiendelene eller fellesgjelden.

Hvem bestemmer over barnets penger og verdier?

Er barnet under 18 år er det foreldrene som er verge for barnet, noe som betyr at de også har ansvar for barnets økonomi. 

Pensjon til fraskilt ektefelle

Har du krav på ektefellepensjon fra din fraskilte partner?

Gå til toppen