Likestilling av foreldre når barnet har delt fast bosted

Likestilling av foreldre når barnet har delt fast bosted

Stortinget har besluttet å likestille begge foreldrene i tilfeller der barnet har delt fast bosted.

Offentlig eller privat skifte ved skilsmisse?

Ved skilsmisse må det foretas et økonomisk oppgjør mellom ektefellene.

Gå til toppen