Slik deles forbruksgjelden etter skilsmisse

Slik deles forbruksgjelden etter skilsmisse

Mange par velger å dele inntekter og utgifter som ektefeller, og vil derfor ved skilsmisse dele felleseiendelene eller fellesgjelden.

Det kan være mange lån som har blitt tatt opp i fellesskap under ekteskapet, som for eksempel forbrukslån. Nedenfor er noen tips til hvordan nedbetalingen av forbruksgjelden kan fordeles etter skilsmisse.

Ektefeller som har søkt om skilsmisse ender ekteskapet med formue eller gjeld avhengig av deres økonomisk situasjon. Før ekteskapet har du forhåpentlig skrevet en ekteskapskontrakt hvor det er bestemt hvordan gjelden og formuen skal deles dersom dere ikke ønsket felleseie. I en slik avtale bør det være klart hva som skjer med gjelden eller formuen etter skilsmisse.

Mange ektepar har forbruksgjeld

Hele 10% av norske husholdninger har i dag forbrukslån, og med dagens skilsmisserater på 50% er det mange par som må ta stilling til hvordan denne gjelden fordeles ved et samlivsbrudd.

Kanskje tok du eller din ektefelle opp forbrukslån før dere gikk inn i ekteskapet sammen. I det tilfellet bør dere ha det skriftlig slik at du ikke står ansvarlig for partneren din sin gjeld når dere skiller dere.

Det er også mange ektefeller som tar opp forbrukslån sammen, gjerne til felles aktiviteter som begge parter har fordel av. Mange tar opp et lån for å pusse opp hjemmet, andre for å kjøpe bil eller båt, og noen drar på sydenferie.

Ekteskapsloven §58 tar for seg fordeling av gjeld slik at ”Ektefellenes samlede formuer skal som utgangpunkt deles likt etter at det er gjort fradrag for gjeld etter andre og tredje ledd (felleseie)”.

Forbruksgjeld fra før ekteskapet

I likhet med annen gjeld, trekkes også forbruksgjelden fra formuen før likedeling ved endt ekteskap. Samtidig er det en forskjell på om du har med deg et forbrukslån når du går inn i et ekteskap og om du tar opp forbrukslånet med din ektefelle.

Tok du opp et forbrukslån for et par år siden for å gjennomføre en skjønnhetsoperasjon, er ikke din partner ansvarlig for å betale ned denne gjelden når dere har gått inn i et ekteskap sammen. Det er kun du som står ansvarlig for gjelden du tok med deg inn i ekteskapet.

Forbrukslån under ekteskapet

Selv etter at to parter har gått inn i et ekteskap sammen, har hver part kun ansvar for den gjelden de pådrar seg på egenhånd. Dette vil si at din kone ikke kan ta opp et forbrukslån for å starte opp sin egen bedrift som du også skal stå ansvarlig for, uten din skriftlige godkjennelse, selv om dere er gift. Dette betyr også at dersom din partner for eksempel tok opp et forbrukslån på 100.000 kr under ekteskapet som du ikke hadde kjennskap til, er det hun eller han som er ansvarlig for å tilbakebetale dette beløpet etter skilsmisseoppgjøret.

Tok du og din partner imidlertid opp et forbrukslån sammen for å dra på familieferie er dere begge ansvarlig for å tilbakebetale dette med mindre det foreligger en skriftlig avtale som sier noe annet. Begge hadde fordel av forbrukslånet og er like ansvarlig for at dette tilbakebetales.

Oppnå bedre nedbetalingsvilkår

Dersom du og din ektefelle har mange forskjellige lån vil det kunne være lurt å samle disse smålånene til ett felles lån. Dette vil kunne bidra til å gjøre det lettere å betale ned hele lånet ettersom betalingsvilkårene kan være bedre. Du bør alltid sammenligne de ulike lånetilbyderne slik at du er sikker på at du velger det billigste og beste alternativet for deg.

Dersom du og din ektefelle tar opp forbrukslån og ønsker å ha ulikt ansvar for gjelden, er det viktig at dere gjør denne avtalen skriftlig slik at det ikke oppstår økonomiske konflikter ved et skilsmisseoppgjør. Dersom du og din eks-partner allerede har gått i denne fellen, er det viktig å huske på dette før et eventuelt nytt ekteskap.

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER