Har du krav på innsyn i din ektefelles økonomi?

Har du krav på innsyn i din ektefelles økonomi?

Spørsmålet om den ene ektefellen kan kreve alle opplysninger om den andres økonomi.

Ektefeller har plikt til å gi hverandre de opplysningene som er nødvendige for å vurdere deres økonomiske stilling.

Dette betyr at en ektefelle ikke kan nekte å svare på spørsmål fra sin ektefelle om sin økonomi. Likevel kan det tenkes at vedkommende ektefelle i praksis ikke svarer eller unnlater å fortelle hele sannheten. For å sikre at den andre ektefellen skal få rede på opplysninger om økonomiske forhold, slik at vedkommende kan forutberegne sin egen økonomiske stilling, er en rekke instanser pålagt opplysningsplikt ovenfor den andre ektefellen, jf. ekteskapslovens §39: 

Ref. ekteskapsloven §39 opplysningsplikt om økonomiske forhold

Ektefeller har plikt til å gi hverandre de opplysningene som er nødvendige for å vurdere deres økonomiske stilling. For dette formålet kan en ektefelle kreve at den andre ektefellen og skattemyndighetene gir opplysninger om eller kopi av den felles eller den andre ektefellens skattemelding og fastsetting av formues- og inntektsskatt. En ektefelle kan også kreve opplysninger av selskaper, foretak eller andre institusjoner som driver finansieringsvirksomhet eller forsikringsvirksomhet, og av andre som har midler til forvaltning.

Ektefellene kan dermed få personlige økonomiske opplysninger fra banker, aksjefond, selvangivelse, ligning, opplysninger om livsforsikring og annet hos forsikringsselskap, opplysninger om eierforhold i selskaper, oversikt over oppført inntekt og formue i likningene og selvangivelse mv. 

Formålet med bestemmelsen er at den andre ektefelle skal ha full tilgang til opplysninger om den andre ektefelles økonomi, ettersom man vil være integrert i en felles formuesordning. Den ene ektefelles økonomiske stilling ved et skifte, vil være avhengig av full kjennskap til den andre ektefelles økonomi. Plikten gjelder selv om man har avtalt seg bort fra formuesordningen ved ektepakt, slik at det foreligger fullt særeie.

Denne opplysningsplikten gjelder både under ekteskapet og  for separerte eller skilte ektefeller- men da bare frem til det tidspunktet ektefellene gikk fra hverandre.

 

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER