Hvem skal ha hva?

Hvem skal ha hva?

Mange ektefeller har aldri snakket om økonomi eller hvordan verdier skal fordeles ved et eventuelt samlivsbrudd.

En skilsmisse innebærer at det må tas stilling til hva som skal skje med ektefellenes formue, eiendeler og gjeld. Skilsmissen kan gå knirkefritt hvis begge parter har et ønske om å avslutte samlivet på en ryddig måte, men dessverre ser man ofte at det skal lite til før et skilsmisseoppgjør blir komplisert. Ofte ser vi at det er deling av bolig som skaper mest konflikter.

Det kan være verdt å spise noen kameler for å beholde husfred og et godt forhold også i etterkant!. 

Ytterst få har satt seg inn i lover og regler for deling, og da kan man fort få seg noen overraskelser når skilsmissen er et faktum. 

Det må foretas et såkalt ektefelleskifte hvor spørsmålet er hvem av ektefellene som skal ha hva:
  • Hvem skal sitte igjen med boligen?
  • Hvem skal betale gjelden på boligen?
  • Hvem skal ha bilen?
  • Hva med kunst og bilder?
  • Hvem skal ha sofaen, spisestuen og TV’en?

Hvilke verdier skal fordeles og hvordan?

Ifølge ekteskapsloven har ektefeller felleseie, hvis ikke feks særeie er spesielt avtalt. Spørsmål som da oppstår er hva som er felleseie og særeie, hva som skal likedeles og hva som eventuelt skal skjevdeles.

Ikke sjelden har en eller begge ektefellene egne penger eller gjenstander før de gifter seg, og som de tar med inn i ekteskapet. Kanskje har ektefellene også opprettet ektepakt som sier noe om formuesforholdet dem imellom. 

Les mer om formuesfordeling, felleseie, særeie likedeling og regler her...

Loven sier: 
Det som skal deles likt er det dere som ektefeller har opparbeidet sammen mens dere har vært gift (felleseie). Det du har med deg inn av verdier med går du også ut med (skjevdeling). 

 

Avtalefrihet

At ektefellene har avtalefrihet innebærer at de i utgangspunktet står fritt til å avtale innholdet i og gjennomføringen av skilsmisseoppgjøret seg imellom. Ekteskapsloven har prinsipper for fordelingen av de enkelte eiendelene. Siden det er avtalefrihet ved oppgjøret er ikke ektefellene bundet av ekteskapslovens regler. 

Ektefeller bør imidlertid inngå en skriftlig og endelig avtale om skilsmisseoppgjør, en skifteavtale, som forteller hvordan ting skal deles mellom dere. 

Les mer om privat eller offentlig skifte her...

 

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER