Mange ektefeller har aldri snakket om økonomi eller hvordan verdier skal fordeles ved et eventuelt samlivsbrudd.

En skilsmisse innebærer at det må tas stilling til hva som skal skje med ektefellenes formue, eiendeler og gjeld. Skilsmissen kan gå knirkefritt hvis begge parter har et ønske om å avslutte samlivet på en ryddig måte, men dessverre ser man ofte at det skal lite til før et skilsmisseoppgjør blir komplisert. Ofte ser vi at det er deling av bolig som skaper mest konflikter.

Det kan være verdt å spise noen kameler for å beholde husfred og et godt forhold også i etterkant. 

Ytterst få har satt seg inn i lover og regler for deling, og da kan man fort få seg noen overraskelser når skilsmissen er et faktum. 

Det må foretas et såkalt ektefelleskifte hvor spørsmålet er hvem av ektefellene som skal ha hva:

  • Hvem skal sitte igjen med boligen?
  • Hvem skal betale gjelden på boligen?
  • Hvem skal ha bilen?
  • Hva med kunst og bilder?
  • Hvem skal ha sofaen, spisestuen og TV’en?

Hvilke verdier skal fordeles og hvordan?

Ifølge ekteskapsloven har ektefeller felleseie, hvis ikke feks særeie er spesielt avtalt. Spørsmål som da oppstår er hva som er felleseie og særeie, hva som skal likedeles og hva som eventuelt skal skjevdeles. Ikke sjelden har en eller begge ektefellene egne penger eller gjenstander før de gifter seg, og som de tar med inn i ekteskapet. Kanskje har ektefellene også opprettet ektepakt som sier noe om formuesforholdet dem imellom. Les mer om formuesfordeling og regler for felleseie/særeie her...

Loven sier: 
Det som skal deles likt er det dere som ektefeller har opparbeidet sammen mens dere har vært gift (felleseie). Det du har med deg inn av verdier med går du også ut med (skjevdeling). 

Avtalefrihet

At ektefellene har avtalefrihet innebærer at de i utgangspunktet står fritt til å avtale innholdet i og gjennomføringen av skilsmisseoppgjøret seg imellom. Ekteskapsloven har prinsipper for fordelingen av de enkelte eiendelene. Siden det er avtalefrihet ved oppgjøret er ikke ektefellene bundet av ekteskapslovens regler. Det kan derfor være lurt å gjøre litt undersøkelser på forhånd slik at du sørger for at rettighetene dine ivaretas på skiftet. 

Ektefeller bør inngå en skriftlig og endelig avtale om skilsmisseoppgjør. Grunnen til at avtalen bør være skriftlig er fordi det ikke bør være tvil om hva ektefellene ble enige om. Muntlige avtaler er også gyldige, men kan være vanskelig å bevise i ettertid. Når ektefellene inngår en skriftlig avtale er det heller ingen tvil om at skilsmisseoppgjøret faktisk er gjennomført. Det er ikke alltid ektefellene er enige om dette. For eksempel kan den ene ektefellen påstå at skifteoppgjøret ikke er ferdig fordi hun eller han hadde rett på mer. 

 

Go to top