Kan du kreve boligen solgt ved skilsmisse?

Kan du kreve boligen solgt ved skilsmisse?

Kan man kreve bolig solgt ved skilsmisse?

Dersom dere ikke blir enige om hvem som skal overta eller beholde boligen etter samlivsbruddet, kan hver av ektefellene kreve boligen solgt. Du kan kreve at salget skjer ved namsmyndighetens hjelp etter reglene om tvangssalg.

Ved skilsmisse står partene fritt til å avtale hvem som skal overta boligen. Som hovedregel vil du få med deg de eiendeler som du hadde før ekteskapet ble inngått. Blir dere ikke enige, og det ikke foreligger særlige grunner som taler for at den ene ektefellen kan kreve å overta boligen, kan somsagt boligen kreves solgt. 

Men det beste er om partene kan samarbeide om salget av boligen. Prøv å få til et godt samarbeid i forbindelse med salget slik at begge parter får best mulig resultat. Det vil jo egentlig være i begge sin beste interesse å unngå at en uenighet eller konflikt påvirker salget.

 
Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER