Offentlig skifte ved skilsmisse

Offentlig skifte kan være aktuelt der ektefellene ikke klarer å bli enige om gjennomføringen av skiftet.

De aller fleste ektefeller klarer å bli enige om fordelingen av felleseiemidler og fordeler disse i minnelighet. Men noen ganger fremstår det helt umulig, og paret klarer ikke klarer å komme frem til en løsning om fordeling av felleseiemidlene. Da har hver av ektefellene anledning til å begjære offentlig skifte, jmfr. Skifteloven §53. Den som begjærer offentlig skifte må stille sikkerhet for skifteomkostningene, men beløpet deles til slutt av felleseiemidlene.

Hvis det allerede foreligger en avtale om deling, kan du ikke begjære offentlig skifte.

Sjekk linkene nedenfor for kostnader og utfyllende informasjon om offentlig skifte. 

 

Go to top