Samboerskap betyr ikke at du er sameier

Samboerskap betyr ikke at du er sameier

Selv om det i praksis er en økonomisk sammenblanding, er du ikke automatisk juridisk sameier.

Å være samboer gir ingen juridisk automatikk i felles eierskap eller gjeldsansvar. Samliv i form av samboerskap er ikke i seg selv nok til å bli sameier, da kreves det typisk et såkalt rettsstiftende moment, som ved et felles boligkjøp eller en samlivsavtale.

Vi anbefaler av samboeravtale ( samlivsavtale ), slik at det er klarhet og forutsigbarhet med hensyn til et senere økonomisk oppgjør. En slik avtale sees ofte unødvendig i godværsdager men det er når stormen evt. kommer man har behov for klare avtaler. 

En samboeravtale er viktig ved følgende tilfeller:

  • ved et samlivsbrudd
  • dødsfall
  • nytt ektesskap

Hva er en samboeravtale / samlivsavtale, og hva skal den inneholde?

Samlivsavtalen regulerer delingen ved opphør av et samliv, både ved brudd og dødsfall. Ved dødsfall sier samlivsavtalen hva avdøde etterlater seg, og får derfor betydning også for arvinger.

Hvis samboerne skulle gifte seg en gang etter at avtalen er skrevet, vil avtalen kunne si hva partene brakte med seg inn i ekteskapet. Ved en senere separasjon kan derfor samlivsavtalen være med på å godtgjøre et mulig skjevdelingskrav.

I en samboeravtale har du stor avtalefrihet. Avtalen regulerer gjerne alt partene eier; hvem som eier hva (bolig, bil, båt, hytte, innbo, bankkontoer etc) og hvem er ansvarlig for den enkelte gjeld. 

Det er ofte bolig som er vår mest verdifulle eiendel og er derfor viktig å få med i en samlivsavtale. Noen par ønsker kanskje ikke å eie boligen sammen, og bruker en modell hvor samboer istedet betaler en månedlig bokostnad til den andre samboer som en slags husleie. Dette er typiske tilfeller som samlivsavtalen bør omhandle. 

En samlivsavtale er en formuesrettslig avtale der avtalefriheten er stor.

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER