Offentlig eller privat skifte ved skilsmisse?

Skrevet av
Offentlig eller privat skifte ved skilsmisse?

Ved skilsmisse må det foretas et økonomisk oppgjør mellom ektefellene.

Dette økonomiske oppgjøret betegnes som et skifte. Ved et skifte har dere som ektefeller valget mellom privat eller offentlig skifte.

De aller fleste ektefeller klarer å bli enige om fordelingen av felleseiemidler og fordeler disse i minnelighet. Men noen ganger fremstår det helt umulig, og paret klarer ikke klarer å komme frem til en løsning om fordeling av felleseiemidlene. Da har hver av ektefellene anledning til å begjære offentlig skifte, jmfr. Skifteloven §53. Den som begjærer offentlig skifte må stille sikkerhet for skifteomkostningene, men beløpet deles til slutt av felleseiemidlene.

Hvis det allerede foreligger en avtale om deling, kan du ikke begjære offentlig skifte.

Privat skifte

Når dere selv inngår avtale om delingen foretas det et privat skifte, som er den vanligste måten og gjøre det på.

Fordelen med et privat skifte er at dere på egenhånd kan komme frem til løsninger som passer dere.

Ved et privat skifte gjelder det avtalefrihet. Dere kan altså velge om dere vil følge ekteskapslovens regler eller ikke. Noe som betyr at et privat skifte er mye mer fleksibelt enn et offentlig skifte, hvor ekteskapslovens regler følges. Det er imidlertid viktig å unngå at du går med på en avtale som er dårligere enn det du har krav på etter loven. Det kan derfor være hensiktsmessig med bistand fra en advokat som kjenner lovens regler under et privat skifte.

Når dere har blitt enige om delingen skal det opprettes en skifteavtale. Dette er blant annet en forutsetning for at du kan inngå et nytt ekteskap. Skifteavtalen viser at dere anser dere for å være ferdige med den økonomiske delingen.

Offentlig skifte

Når dere ikke klarer å oppnå enighet om delingen kan det foretas et offentlig skifte. Det er tilstrekkelig at kun en av dere ønsker at det skal foregå offentlig.

Offentlig skifte betyr at skifteoppgjøret behandles i tingretten av en bobestyrer. Delingen foretas da av Tingretten, som anvender ekteskapslovens regler ved delingen. Det må betales rettsgebyr om skiftet tas offentlig, og dette er både en kostbar og tidkrevende prosesser, så det anbefales derfor gjerne at dere først forsøker å komme til enighet utenomrettslig, eventuelt med bistand av advokater.

 

 

Publisert i: Skifte
Gå til toppen