Skilsmisse der en av ektefellene har tatt opp mye lån

Skilsmisse der en av ektefellene har tatt opp mye lån

Hva hvis partneren har tatt opp mye lån?

Ekteskapet medfører som utgangspunkt ikke et ansvar for den annens gjeld jf. ekteskapsloven §40. Det er et lite praktisk unntak fra denne regelen i ekteskapsloven §41.

Gjeld har imidlertid stor betydning ved spørsmål om hva som går til likedeling.

Dette kan illustreres med et eksempel:

Hvis ektefellene eier en bolig sammen til en verdi av 2 000 000 og dette er alt de eier og de har anskaffet boligen sammen med likedelingsmidler. Det er ikke lån knyttet til boligen. Hvis den ene har tatt opp 1 000 000 i gjeld og den andre ikke har gjeld, vil det gå 1 000 000 til likedeling fra den ene og 0 til likedeling fra den andre.

Hvis den ektefellen som ikke har gjeld skal kjøpe den andre ektefellen ut av boligen, må han eller hun altså betale 1 500 000. Hvis den som har 1 000 000 i gjeld skal kjøpe den andre ut må han betale 500 000. Selger de boligen på det åpne markedet til 2 000 000 vil den som ikke har gjeld få 500 000 av kjøpesummen, mens den som har gjeld får 1 500 000 av kjøpesummen.

I eksemplet sitter altså den som ikke har gjeld igjen med like lite som den som har gjeld. Hvis partene hadde hatt skjevdelingsmidler eller at den med gjeld ikke hadde hatt like mye eller mer likedelingsmidler enn gjeld ville situasjonen blitt en annen.

 

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER