Har du råd til å skilles?

Har du råd til å skilles?

Hvilke faktorer vil påvirker økonomien ved en skilsmisse?

Et samlivsbrudd kan fort være tøft for økonomien, og mange stiller seg gjerne dette spørsmålet om de har råd til å skilles.

Følgende viktigste faktorer vil ha en innvirkning på økonomien ved skilsmisse: 

  • Skal den ene kjøpe ut den andre parten?
  • Selge boligen (hvis dere har felles bolig)
  • Økonomisk fordeling partene imellom
  • Har jeg rett på barnetrygd?
  • Skatt og skatteoppgjør
  • Advokat

 

Skal den ene kjøpe ut den andre parten?

Hvis dere er enige at en av partene skal overta boligen så må det nye eierforholdet tinglyses. Ved separasjon slipper du å betale dokumentavgift. Men du må betale et lite gebyr til Kartverket. Sjekk også om du må betale gebyrer til banken for evt. overtagelse av lån. 

 

For å kunne kjøpe ut den ene parten så fordrer det at dere er enige om en verdi på boligen. Dette kan dere bli enige om selv, evt høre med en megler eller takstmann. 

En eiendomsmegler vil gjøre en prisvurdering av boligen din, mens en takstmann gjør en grundigere vurdering av tilstanden på huset. Forskjellene er store.

Ofte vil en eiendomsmegler komme på gratis befaring og gi deg sin vurdering basert med den kunnskapen de har. Mens en takstmann vil kunne gi en verditakst som inneholder en teknisk beskrivelse og angivelse av vedlikeholdsbehov. Når verdien beregnes vurderer takstmannen også andre forhold som beliggenhet, utsikt, solforhold, kommunikasjon samt nærhet til butikker og skole. Verditakst beskriver dagens markedsverdi. Prisen for en verditakst av et hus vil variere ut i fra hvor stort det er. Vanligvis ligger prisen på en verditakst på mellom 4.500 – 9.500 kroner. 

Verdien som skal settes på boligen er noe mange ektefeller krangler om, og det beste er kanskje at begge parter innhenter en verdivurdering av uavhengige takstmenn/eiendomsmeglere, og så legger dere gjennomsnittet til grunn. Det finnes uansett ingen fasit på hva boligen ville blitt solgt for på det åpne markedet.
 
 

Selge boligen?

Det vil komme høye kostnader til eiendomsmegler og evt takstmann ved salg av bolig. I tillegg får du kanskje utgifter i forbindelse med flytting.

Kjøper du ny bolig, vil det også komme kostnader som bl.a. dokumentavgift for denne.  Det kan være noe å tenke på i forhold til om det likevel kan være hensiktsmessig at en av ektefellene overtar boligen. Har du barn vil du gjerne også ta nærmiljøet med i betraktning. 

Ved salg av boligen kommer også den økonomiske fordelingen.

 

Økonomisk fordeling

Det er i utgangspunktet formue og gjeld som skal deles i et skilsmisseoppgjør. Du beholder din egen gjeld, slik at det du har pådratt deg av gjeld må du også betale ned selv. Du får forøvrig fradrag for det på skiftet.

Ektefeller har etter ekteskapsloven felleseie, men dette gjelder ikke eiendeler som partene har særeie på. Deling av felleseie beregnes ved å summere felleseieformue og deretter trekke fra gjeld. Resterende beløp skal deles likt. Skjevdelingsmidler (det du tar med inn i ekteskapet er ditt + arv) skal ikke deles likt.

 

Har jeg rett på barnetrygd?

Hvis barnet har fast bosted hos den ene av forelderen, kan denne forelderen søke om utvidet barnetrygd frem til barnet er fylt 18 år.

 

Skatt og skatteoppgjør

Skatteoppgjøret for det året du separerer deg og frem til tidspunktet for samlivsbruddet skal også deles. Det vil si at hvis du har skatt til gode så skal dette deles med ektefellen. På samme måte vil du få fradrag for evt. utestående skatt.

 

Advokat

Det er mange som har behov for hjelp fra en advokat for rådgivning i et skilsmisseoppgjør.

Konfliktnivået kan være høyt og du må kanskje bruke advokat gjennom hele prosessen, både for det økonomiske og for barnefordeling. 

En advokattime koster gjerne 1500 – 2000 kroner + mva. I noen tilfeller kan du ha krav på fri rettshjelp

 

 
Kilder og aktuelle lenker:

 

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER