Skjæringstidspunktet

Skjæringstidspunktet

Skjæringstidspunktet er et viktig poeng å merke seg, det danner utgangspunktet for delingen og verdsettelse av formuen. 

Dette er for ektefeller datoen da fylkesmannen mottar separasjonssøknaden, eller datoen når en av partene flytter ut.

Skjæringstidspunktet markerer dermed skillet mellom deres felles og separate økonomi.

Det er den formuen og gjelden dere har på skjæringstidspunktet som danner utgangspunktet for delingen, verdsettelsen av formuen og størrelsen på formuemassen.

Det du skaffer deg etter skjøringstidspunktet beholder du selv. Det samme gjelder hvis du pådrar deg gjeld og andre utgifter. Unntaket vil være hvis man avtaler noe annet, eller det gjelder kostnader på felles bolig.

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER