Priser

Pris og plassering av annonsebanners

Våre banners roterer ikke, dvs det er DIN banner som blir vist til den besøkende hver eneste gang noen besøker siden. 

Alle priser gjelder for 1 mnd og er oppgitt ekskl. mva. Prisen inkluderer også utforming og design av banner hvis ønskelig. 

Banner på FORSIDEN - attraktive plasseringer   

 Toppbanner kr. 9500,-

 Medium Forside kr. 5500,-

 Midtbanner kr. 3500,-

 • Synlig på alle sider, sees umiddelbart ved skifte av side. Plassering rett over hovedmenyen 
 • Kun 1 posisjon til rådighet
 • Størrelse 728x90
 • Synlig i høyre marg på forsiden 
 • Flere posisjoner til rådighet
 • Størrelse 336x280
 • Synlig på forsiden i mellom tekster 
 • 2 posisjoner til rådighet
 • Størrelse 728x90

Her kan du se hvordan forsidebannerne ser ut:

toppbanner 728x90

midtbanner 728x90psd

medium forisde 336x280

 


Banner på TEMASIDE -  vises i alle artikler for det tema annonsøren har valgt

 Informasjonen der delt inn i 4 forskjellige tema som også er synonymt med valgene på menyen: Separasjon & skilsmisse, Barnet, Økonomi, Juridisk
Antall artikler banneren blir vist i kommer an på hvor mange artikler (sider) som finnes for det enkelte tema. Et tema kan ha 30 artikler mens et annet tema har 15. 

 Skyskraper Tema kr. 5500,-

 Medium Tema kr. 3500,-

 Premium Tema kr. 9900,-

 • Synlig i høyre marg på alle sider som omhandler det valgte tema  
 • Flere posisjoner til rådighet pr. tema
 • Størrelse 300x600
 • Synlig i høyre marg på alle sider som gjelder det valgte tema  
 • Flere posisjoner til rådighet pr. tema
 • Størrelse 336x280
 • Synlig i toppen på alle sider som gjelder det valgte tema 
 • Kun 1 posisjone til rådighet pr. tema
 • Størrelse 1400x300

Her kan du hvordan temabannerne ser ut:

   

 

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER