Foreldres rett til info fra skole

Foreldres rett til info fra skole

Foreldre med felles foreldreansvar kan kreve å få den samme info fra skole ol.

Begge foreldrene kan møte til konferansetimer, foreldremøter mv. Selv om en av foreldrene ikke har del i foreldreansvaret, har vedkommende likevel rett til å få opplysninger om barnet. Retten til å få opplysninger gjelder også hvis foreldrene ikke har levd sammen etter at barnet ble født.

Har den ene av foreldrene foreldreansvaret alene, skal denne gi den andre av foreldrene opplysninger om barnet, når det blir bedt om det. Den som ikke har del i foreldreansvaret har også rett til opplysninger om barnet fra barnehage, skole, helse- og sosialvesen og politi. Det skal ikke gis opplysninger hvis det kan være til skade for barnet. Hvis barnet har krav på taushet om enkelte forhold, skal det ikke gis opplysninger til noen av foreldrene om dette.

Hvis den ene av foreldrene har foreldreansvaret alene, kan den andre ikke kreve å bli innkalt til, eller å delta i alminnelige konferansetimer. Skolen kan fastsette regler om at foreldre som ikke har foreldreansvar ikke skal ha adgang til foreldremøter, eller at de bare får adgang hvis den som har foreldreansvaret samtykker. Det kan være forskjellige regler fra skole til skole.

 

Når er det ekstra viktig å bruke advokat ved et samlivsbrudd?

hvorfor advokat

Når:

  • du er usikker på hvordan ting skal deles og hva du har rett på
  • du trenger hjelp til å tolke lov og regler
  • det store verdier som skal deles
  • det er uenighet om barna 
  • når dere vil unngå konflikter

 Finn din advokat her...

Besøkende nå

Vi har 413 gjester på besøk akuratt nå.

Gå til toppen