Skilsmisse.net

Skilsmisse.net

Delt fast bosted

Delt fast bosted

Delt fast bosted innebærer at begge foreldrene i felleskap tar større avgjørelser på vegne av barnet. 

Likestilling av foreldre når barnet har delt fast bosted

Stortinget har besluttet å likestille begge foreldrene i tilfeller der barnet har delt fast bosted.

Samboerskap betyr ikke at du er sameier

Selv om det i praksis er en økonomisk sammenblanding, er du ikke automatisk juridisk sameier.

Når ex 'en nekter å melde flytting

Hva gjør du når ex'en har flyttet ut men nekter å endre bostedsadresse?

Skjæringstidspunktet

Skjæringstidspunktet

Skjæringstidspunktet er et viktig poeng å merke seg, det danner utgangspunktet for delingen og verdsettelse av formuen. 

Hva skjer med pensjonen ved en skilsmisse?

Hovedregelen er at det man skaper felles under ekteskapet i utgangspunktet skal deles. Slik fungerer det ikke med pensjon.

Hva gjør jeg økonomisk etter separasjon?

Et av mange spørsmål som dukker opp etter å ha tatt ut separasjon er «Hva gjør jeg nå med økonomien?»

Gå til toppen