Skilsmisse.net

Skilsmisse.net
Når ex 'en nekter å melde flytting

Hva gjør du når ex'en har flyttet ut men nekter å endre bostedsadresse?

Skjæringstidspunktet

Skjæringstidspunktet

Skjæringstidspunktet er et viktig poeng å merke seg, det danner utgangspunktet for delingen og verdsettelse av formuen. 

Hva skjer med pensjonen ved en skilsmisse?

Hovedregelen er at det man skaper felles under ekteskapet i utgangspunktet skal deles. Slik fungerer det ikke med pensjon.

Hva gjør jeg økonomisk etter separasjon?

Et av mange spørsmål som dukker opp etter å ha tatt ut separasjon er «Hva gjør jeg nå med økonomien?»

Har du krav på innsyn i din ektefelles økonomi?

Spørsmålet om den ene ektefellen kan kreve alle opplysninger om den andres økonomi.

Skifteavtale

Skifteavtale

Under skilsmisseoppgjøret må ektefellene avgjøre delingen av verdier og eiendeler.

Publisert i: Skifte
Gå til toppen