Skilsmisse.net

Skilsmisse.net

Erklæring av farsskap

Erklæring av farsskap

Farskap til et barn kan fastsettes på tre måter:

Si fra seg foreldreansvaret

At en forelder sier fra seg foreldreansvaret kan ha mange ulike grunner.

Samværsabotasje

Samværsabotasje

Samværssabotasje er når avtalt eller fastsatt samvær ikke gjennomføres, og det ikke foreligger gode grunner for at samværet ikke gjennomføres.

Barns rett til å bli hørt

Retten til å uttale seg gjelder for alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkt og meninger.

Foreldres rett til info fra skole

Foreldre med felles foreldreansvar kan kreve å få den samme info fra skole ol.

Meklingsattest

Meklingsattest

Etter at dere har vært til første meklingstime, får dere en meklingsattest.

Gå til toppen