Skilsmisse.net

Skilsmisse.net
Ektefelle vil ikke skrive under søknad om separasjon / skilsmisse

Hvis skjer hvis ektefellen nekter å skrive under søknaden om separasjon eller skilsmisse?

Partnerskap vs ekteskap

Partnerskap vs ekteskap

Separasjon og skilsmisse for registrerte partnerskap eller homofilt ekteskap har samme regler som et heterofilt ekteskap.

Gå til toppen