Definisjoner og begrep

Definisjoner og begrep

Forklaringer på ord og begreper.

Det kan være vanskelig å orientere seg i jungelen av ord og begreper, særlig på området som omhandler barn og skilsmisse. Derfor har vi laget en kort forklaring på hva mange av begrepene betyr.

Foreldre

Foreldre er barnets mor og far etter loven. Mor til barnet skal regnes som den kvinnen som har født barnet. Farskap blir således et sentralt begrep her. 

Medmor

En medmor er en kvinne som har fått juridisk foreldrestatus for det biologiske barnet til sin kvinnelige ektefelle eller samboer. Barnet må være født ved hjelp av assistert befruktning eller privat sæddonor.

For å bli medmor må kvinnene enten være gift eller ha et stabilt samboerforhold, og de må ha levert inn søknad om medmorskap før fødselen.

Medmor har samme juridiske rettigheter som fødemor. Se Barnelovens §3.

Foreldreansvar

Foreldreansvar er den plikten og retten foreldrene har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Den eller de som har foreldreansvar er også barnets verge. Se Barneloven §30

Fast bosted / Delt fast bosted

Etter samlivsbrudd kan foreldrene selv avtale hvilken bostedsordning barna skal ha; delt fast bosted eller fast bosted (ref. Barnelovens §36 )

  • Fast bosted betyr at barnet bor fast med den ene forelderen, og har samværsavtale med den andre.
  • Delt fast bosted betyr at barnet har fast bosted hos begge foreldrene. 

Daglig omsorg 

Daglig omsorg er den foreldren som barnet bor fast hos. Den andre foreldren har da samværsrett.

Samvær

Samvær betyr at barnet er sammen med sine foreldre og motsatt. 

Barnefordeling

Med barnefordeling menes hvor barn skal bo fast ved skilsmisse eller samlivsbrudd. 

Under forutsetning av at mor og far har felles foreldreansvar, er reglene for hvor barnet skal bo fast de samme både der foreldrene har vært gift og hvor de har vært samboere.

Skilsmissebevilling

En skilsmissebevilling er en tillatelse til å bli skilt. Når du mottar dokumentet «skilsmissebevilling» fra Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) er dette et bevis på at du og din ektefelle er skilt.

 

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER