Finnes det håp?

Finnes det håp?

Er det mulig å finne tilbake til det gode livet sammen?

Alle har vi behov for å oppleve at noen er glad i oss. Kjærligheten forløser en indre opplevelse av verdi og trygghet og hjelper oss til å finne vår identitet. Relasjonene vår er både det beste og det vanskeligste i livet, og kriser vi møter har oftest sin årsak i relasjonene vi står i. Vår relasjon til oss selv har også innvirkning på relasjonen vi har til andre.

Hele livet vårt handler om relasjoner, og samliv er et fag som kan læres. Og en krise kan være mulighet til ny forståelse og et bedre liv. Så ja, det er mulig å finne tilbake til det gode livet sammen!

Mange par har kommet seg gjennom vanskelige samlivskriser ved hjelp av parterapi. Det disse parene har hatt til felles, er nettopp ønsket om, og viljen til, å lykkes. Når begge parter virkelig vil det, er det utrolig hvilke utfordringer som kan overvinnes. De som lykkes kommer dessuten ofte styrket ut av det. Fordi de har oppdaget hva de faktisk betyr for hverandre, og hva som må til for å leve i et godt parforhold.

Likevel er det bedre å forebygge enn å reparere.

Alle par bør jobbe bevisst med forholdet sitt også i gode dager. Snakk sammen, evaluer ulike sider i forholdet og gi hverandre mulighet til å vokse og blomstre i hverandres fellesskap.

Det kan også være nyttig å snakke med noen utenforstående. De ser med andre øyne siden de ikke er følelsesmessig innvolvert. Bruk vennepar, vennegrupper, eller oppsøk en veileder eller parterapi.

Og når det oppstår gnisninger, problemer eller utilfredshet, så søk hjelp med en gang! Jo lenger en venter, jo mere låst blir konflikten.

Dersom du er alene om å ønske å redde parforholdet, så er det likevel håp. Den ene har stor makt i forholdet til å bryte ut av mønstre og påvirke til et bedre samspill og en terapeut kan hjelpe deg til å se mulighetene du har og være en støtte for deg. 

 

Kilder og aktuelle lenker:

 

Gå til toppen