Navnebytte etter skilsmisse

Navnebytte etter skilsmisse

Hva skjerm med etternavnet etter skilsmissen?

Etter separasjonen beholder ektefellene det etternavnet de hadde i ekteskapet, så om du tok du slektsnavnet til ektefellen da du giftet deg får du automatisk beholde dette navnet selv om dere blir skilt.

Du kan også velge å ta tilbake ditt opprinnelige slektsnavn eller et slektsnavn du mistet ved ekteskapsinngåelsen, selv om dette slektsnavnet ble ervervet i et tidligere ekteskap. Du kan endre ditt eget navn, samt navn til barn du har foreldreansvar for, hvis de er under 18 år.

Det er kun lov å endre, ta og fjerne fornavn eller etternavn en gang hvert tiende år, men det finnes enkelte unntak. Hvis du ønsker å ta etternavnet til ektefelle eller en samboer du har bodd sammen med i mer enn to år, eller som du har barn sammen med, vil dette gå greit selv om det ikke har gått ti år.

Eventuell navneendring må meldes i eget skjema og sendes Folkeregisteret. Søknad om navneendring gjøres hos skatteetaten, klikk her for link...

 

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER