Tok du slektsnavnet til ektefellen da du giftet deg, kan du beholde dette navnet selv om dere blir skilt.

Du kan også velge å ta tilbake ditt opprinnelige slektsnavn eller et slektsnavn du mistet ved ekteskapsinngåelsen, selv om dette slektsnavnet ble ervervet i et tidligere ekteskap. Du kan endre ditt eget navn, samt navn til barn du har foreldreansvar for, hvis de er under 18 år.

Det er kun lov å endre, ta og fjerne fornavn eller etternavn en gang hvert tiende år, men det finnes enkelte unntak. Hvis du ønsker å ta etternavnet til ektefelle eller en samboer du har bodd sammen med i mer enn to år, eller som du har barn sammen med, vil dette gå greit selv om det ikke har gått ti år.

Søknad om navneendring gjøres hos skatteetaten, klikk her for link...

 

Mer i denne kategorien

Go to top