Når ex'en nekter å melde flytting

Når ex'en nekter å melde flytting

Hva gjør du når ex'en har flyttet ut men nekter å endre bostedsadresse?

Hvis konfliktnivået er høyt ved samlivsbruddet så ser vi dessverre at enkelte velger å være lite samarbeidsvillige, og istedet går i en retning hvor en ønsker å "gjøre livet surt" for tidligere partner. 

Dette kan dessverre gjøre slik at den ene parten fort havner i et ufrivillig økonomisk uføre. I artikkelen nedenfor tar vi for oss konsekvens av å ikke melde flytting fra tidligere felles hjem.

 

(I eksemplene nedenfor har vi vilkårlig brukt far og mor som utflytter, det kan like gjerne være omvendt)

 

Eksempel: Far flytter ut og mor blir boende i felles hjem med barn

La oss forutsette at mor i dette eksemplet er eneforsørger, og at far har ikke samvær med barnet.

Far har flyttet ut men nekter å melde flytting til Skatteetaten (tidl. folkeregisteret). Far lar adressen fremdeles bli stående på felles bosted. 

Problemstillingen blir:

Nå som mor er blitt aleneforsørger kan hun ha krav på tilskudd fra NAV, som bl.a. utvidet barnetrygd, småbarnstillegg, overgangsstønad og forskudd på barnebidrag.

Men sålenge far ikke har meldt flytting og fremdeles står med adressen sammen med mor, så blir ikke mor regnet som eneforsørger, og dermed får ikke mor innvilget disse ekstra stønadene. 

 

Eksempel: Mor flytter ut og far blir boende i felles hjem med barn

La oss forutsette at far i dette eksemplet er eneforsørger, og at det ikke foreligger noen samværsavtale med mor.

Mor har flyttet ut men nekter å melde flytting til Skatteetaten (tidl. folkeregisteret). Mor lar adressen fremdeles bli stående på felles bosted. 

Nå bor far alene og barna bor fast hos ham. De besøker mor helt vilkårlig, men hverken overnatter eller bor der. 

Problemstillingen blir:

I Norge er det slik at barnetrygden blir automatisk utbetalt til mor. Og  når det heller ikke foreligger noen samværsavtale om f.eks. delt omsorg, så opprettholdes denne regelen. Dette betyr i praksis at mor fremdeles vil være den som mottar barnetrygden, selv om hun ikke lengre har forsørgerrollen for dem. 

Far som nå er blitt aleneforsørger mottar ikke barnetrygden sålenge mor ikke har meldt flytting.  I tillegg får han heller ikke søkt om de tilskuddene som en aleneforsørger kan ha krav på.

 

Hva kan du gjøre? 

Prøv å dokumentere mest mulig ovenfor NAV.
Jo bedre du kan dokumentere din situasjon jo mindre runder må du gå med NAV for å få dette ordnet. Dokumentene nedenfor er kun forslag til deg om dokumenter du kan sende over, men ikke noen absolutte krav fra NAV. 

 1. Dokumenter at ex' har flyttet ut:
  • Hør med naboer om de vil skrive under en dokumentasjon på dette. 
  • Finn adressen til ex' og gi denne opplysningen til NAV
  • Send datert meklingsattest til NAV
  • Er det advokater inni bildet, be advokaten skrive et dokument som bekrefter utflytting av ex (feks i forbindelse med et oppgjørsdokument)
  • Har ex'n kjøpt bolig, ta en utskrift fra grunnboken som bekrefter kjøpet
  • Hør med skole om de kan dokumentere/bekrefte hvor barnet bor (iht hvem som alltid henter barnet  evt. annen informasjon skolen måtte ha fått)
  • Send med separasjonsbevillingen

 2.  Meld selv ex'n ut fra folkeregistrert adresse 
  • Send med dokumentasjon som under pkt. 1. 
  • Dette kan være en tidkrevende prosess. Skatteetaten skal behandle saken, sjekke dokumentasjon, informere ex (først må de finne ex' hvis adressen er ukjent), og så får ex noen ukers klagefrist som skal høres før evt. adressen endres. Ifølgen Skatteetaten er dette en prosess som fort kan ta 6-9 mnd har vi fått opplyst.

 

 

 

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER