Det er pr. 1. januar 2009 vedtatt endringer i ekteskapsloven som gjør at også homofile kan gifte seg.

Med den nye loven ble det ikke lenger mulig å inngå registrert partnerskap. De som allerede var registrerte partnere, kunne enten fortsette som det, eller be om å få partnerskapet konvertert til ekteskap. En konvertering har ingen praktiske konsekvenser. Rettigheter og plikter er de samme enten paret er gift eller lever i registrert partnerskap.

Reglene for separasjon og skilsmisse for registrerte partnerskap eller homofilt ekteskap er de samme som for heterofilt ekteskap.

 

Go to top