Meningen med separasjonen er at ektefellene skal bo fra hverandre i en periode før de får innvilget skilsmisse.

Separasjon betyr atskillelse. Denne tiden skal partene bruke til å tenke igjennom beslutningen om å oppløse ekteskapet: Er den endelig? Ektefellene får samtidig anledning til å prøve seg hver for seg. Separasjonstiden skal motvirke forhastede beslutninger om skilsmisse.

Du kan separere deg på to måter, men det mest vanlige er å ta ut separasjon:

1. Via separasjon

  1. Fyll ut skjemaet "Søknad om separasjon".
  2. Begjæringen må underskrives av begge ektefellene, men den enes underskrift er tilstrekkelig når den andre ikke ønsker separasjon. Underskriften(e) skal bekreftes av to vitner over 18 år, advokat eller offentlig tjenestemann.
  3. Søknaden sendes fylkesmannen i det fylket dere sist bodde sammen. Har begge flyttet fra dette fylket, sendes søknaden til fylkesmannen i fylket der en av dere nå bor. Vigelsesattest og evt. meklingsattest skal vedlegges søknaden.
  4. Så lenge dere er separerte er dere fortsatt gift. Du kan under separasjonen kreve deling av boet etter reglene i ekteskapsloven. Flytter du sammen med ektefellen din igjen, faller separasjonen automatisk bort.

2. Via samlivsbrudd

Med samlivsbrudd forstås at man flytter fra hverandre uten noen søknad.

Brudd på separasjonen

Dere kan naturligvis når som helst gjenoppta samlivet ved å flytte sammen igjen (eller fortsette å bli boende sammen). Separasjonen faller i disse tilfellene automatisk bort. Skulle dere senere likevel ønske skilsmisse, må man søke fylkesmannen om ny separasjon. Tilbringer dere begrenset tid (f eks ferier) sammen pga barna, vil ikke dette føre til brudd på separasjonen.

Virkningen av separasjon

I separasjonstiden er dere fortsatt formelt gift, og det er derfor ikke mulig å gifte seg igjen på nytt i denne perioden.

Fra det tidspunktet Fylkesmannen mottar begjæringen om separasjon, inntrer en praktisk viktig konsekvens: Den ene eller begge partene kan kreve deling av formuen. Om man velger å utsette delingen til skilsmissen foreligger, er det likevel formuesmassens verdier på separasjonstidspunktet som gjelder ved delingen.

Bor barna hos deg, så har du rett på utvidede støtteordninger/trygdeytelser. Både ved separasjon og skilsmisse kan man kreve sine eventuelle økonomiske rettigheter; utvidet barnetrygd, overgangsstønad, barnebidrag, ektefellebidrag, ektefellepensjon og rett til å holde arv eller nye erverv utenfor delingen.

Les også artikkelen "Skilsmisse - hvordan gå frem trinn for trinn"

Kilder og aktuelle lenker:
Fylkesmannen - separasjon og skilsmisse  
Go to top