Det er mye som vil forandre seg etter en separasjon. I tillegg til en haug med blandede følelser og praktiske tanker, vil særlig din økonomi bli endret. Utgiftene dere en gang delte, må du nå betale alene. Dette gjør at ditt vanlige forbruk mest sannsynlig må reduseres for at pengene skal gå rundt.

Mange par velger å dele inntekter og utgifter som ektefeller, og vil derfor ved skilsmisse dele felleseiendelene eller fellesgjelden.

Barnebidrag

Barnebidrag skal betales av den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet sitt.

Hvilke rettigheter har jeg til økonomisk støtte?

Hvordan gå frem når skilsmisse er bestemt:

Go to top