Barns rett til å bli hørt

Barns rett til å bli hørt

Retten til å uttale seg gjelder for alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkt og meninger.

Meklingsattest

Etter at dere har vært til første meklingstime, får dere en meklingsattest.

Mekling

Mekling er pålagt både med hjemmel i ekteskapsloven og i barneloven.

Skilsmissen - hvordan gå frem trinn for trinn

Hvordan gå frem når skilsmisse er bestemt?

Gå til toppen