Retten til å uttale seg gjelder for alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkt og meninger.

Meklingsattest

Etter at dere har vært til første meklingstime, får dere en meklingsattest.

Mekling

Mekling er pålagt både med hjemmel i ekteskapsloven og i barneloven.

Hvordan gå frem når skilsmisse er bestemt:

Go to top