Skilsmisse

Skilsmisse

Etter at separasjonstiden er over, kan du søke om skilsmisse.

Separasjon

Meningen med separasjonen er at ektefellene skal bo fra hverandre i en periode før de får innvilget skilsmisse.

Gå til toppen