Forskjellen mellom parterapi og familierådgivning

Forskjellen mellom parterapi og familierådgivning

Familierådgivning

er organisert rådgivningsvirksomhet for familier i vanskelige situasjoner, og det inngår som en del av arbeidet ved et familievernkontor.

Et familievernkontor gir tilbud om behandling og rådgivning der det foreligger vansker, konflikter eller kriser i familien. Familievernkontorene foretar også mekling etter ekteskapsloven og barneloven, og de drives av staten gjennom Barne- ungdoms- og familieetaten (Bufetat) eller organisasjoner Bufetat inngår avtale med.

Kontorene har ansatt sosionom og psykolog, og har som regel tilknyttet lege (psykiater). Mange har også tilknyttet prest og jurist og arbeidet ved kontorene drives tverrfaglig.

Parterapi

er ment å være en behandlingsmetode hvor man prøver å minske eller løse et pars innbyrdes konflikter og samlivsproblemer.

Parterapi er et begrep som blir brukt mer og mer, men parterapeut er en ingen beskyttet tittel og i utgangspunktet kan hvem som helst kalle seg det. Man skal være oppmerksom på dette når man søker hjelp, og alltid kontrollere hvilken type utdanning terapeuten har. Det er er også verdt å merke seg at selv om en person har en autorisert yrkestittel betyr det ikke nødvendigvis at han eller hun er ekspert på samlivsspørsmål.

Uansett hvilke type av terapi eller rådgivning dere velger, så er det viktig at dere vet hvilken type av utdanning og spesialisering vedkommende har.

 

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER