Separasjon & skilsmisse

Meklingsattest

Etter at dere har vært til første meklingstime, får dere en meklingsattest.

Men hvis dere ikke møter opp til meklingen eller ikke fullfører timen, får dere ikke noen meklingsattest.

Uavhengig av hvem som har bestilt mekling, må begge møte. Har du gyldig fraværsgrunn (sykdom eller lignende), må du be om ny time så snart som mulig.

I helt spesielle tilfeller kan meklingen foregå via telefon eller med partene hver for seg.

Meklingsattesten er gyldig i seks måneder og er nødvendig hvis dere:
  • vil søke om separasjon
  • vil ha utvidet barnetrygd og enkelte andre ytelser fra NAV
  • skal til domstolen med en sak om foreldreansvar

Meklingsattesten skal legges ved søknaden om separasjon til fylkesmannen. Ved en eventuell sak for domstolen er meklingsattest en forutsetning

 

Kilder og aktuelle linker:

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER