Jeg vil skille meg – hvordan går jeg frem?

1. MEKLING
1. MEKLING
Da er mekling påkrevd før separasjon kan innvilges.
2. SEPARASJON
2. SEPARASJON
Hvis dere allerede har bodd fra hverandre i 2 år kan dere søke direkte om SKILSMISSE. Hvis ikke så må det søkes om SEPARASJON.
3. HVOR SKAL JEG BO?
3. HVOR SKAL JEG BO?
Bli enig om bosituasjonen
4. STØNADER
4. STØNADER
Stønader for deg som er enslig forsørger
5. DELING
5. DELING
Gjennomfør det økonomiske oppgjøret iht. skjæringstidspunktet
6. PRAKTISK
6. PRAKTISK
Kjøretøy, skatteetaten, melde flytting, mm.
7. SKILSMISSE
7. SKILSMISSE
Når dere har vært separert 1 år kan du om skilsmisse.
8. TA TILBAKE PIKENAVNET
8. TA TILBAKE PIKENAVNET
Du får ikke automatisk tilbake det gamle navnet ditt ved skilsmisse
Gå til toppen