Klikk på tittelen for å åpne skjema

SEPARASJON & SKILSMISSE

Søknad om separasjon

Søknad om separasjon

Digitalt og papirskjema
statsforvalteren.no

Søknad om skilsmisse

Søknad om skilsmisse etter gjennomført separasjon / samlivsbrudd.

Digitalt og papirskjema
statsforvalteren.no

Vitneerklæring

Legg ved vitneerklæring at dere har levd atskilt i minst ett år fra dere flyttet fra hverandre.

Digitalt og papirskjema
statsforvalteren.no

Erklæring om skifte

Ved nytt ekteskap må du gi opplysninger om det er foretatt skifte etter tidligere samliv.

Papirskjema
signform.no

FORELDREANSVAR & SAMVÆR

Foreldresamarbeidsavtaler - dvs. avtaler om foreldreansvar og samvær med barn.

Ved felles barn under 16 år plikter dere å møte til mekling for å lage en avtale for barna. Avtalene nedenfor kan fylles ut og tas med til mekling og/eller brukes som grunnlag for å lage en privat avtale. Avtalen må sendes folkeregisteret for å være gyldig! 

Felles foreldreansvar

Melde inn- eller endre avtale om foreldreansvar.

Papirskjema
regjeringen.no

Foreldreansvar til mor alene

Skjemaet gjelder ensidig overføring av foreldreansvaret til mor for barn født etter 31.12.2019.

Papirskjema
skatteetaten.no

Foreldreansvar, samvær og bosted

Familievernkontorene bruker denne avtalen som utgangspunkt i meklingen.

Digitalt og papirskjema
bufdir.no

Foreldreansvar, samvær og bosted

Forenklet. 
Inkluderer ferier og reforhandling.

Papirskjema
skilsmisse.net

Søknad om medmorskap

For kvinner som har fått juridisk foreldrestatus for det biologiske barnet til sin kvinnelige ektefelle eller samboer.

Papirskjema
skatteetaten.no

BIDRAG

Barnebidrag

Privat avtale om barnebidrag.
Dersom ønskelig at NAV skal innkreve beløpet, sendes kopi av avtalen til NAV.

Digitalt og papirskjema
NAV.no

Bidragsmottaker fastsettelse/ endring av bidrag

Søknad om fastsettelse eller endring av barnebidrag

Digitalt og papirskjema
NAV.no

Bidragsmottaker bidragsforskudd

Søknad om bidragsforskudd

Digitalt og papirskjema
NAV.no

Søknad særlige utgifter

Søknad om bidrag fra den andre forelderen.
Hvis du har hatt særlige utgifter til barn, f.eks til briller, linser, konfirmasjon, tannhelse. 

Digitalt og papirskjema
NAV.no

Bidragspliktig sletting av bidragsgjeld

Søknad for bidragspliktig om sletting av bidragsgjeld.

Digitalt og papirskjema
NAV.no

Bidragspliktig fastsettelse/ endring av bidrag

Søker om fastsettelse eller endring av barnebidrag.

Digitalt og papirskjema
NAV.no

STØTTEORDNINGER ENSLIG MOR / FAR

Søknad ordinær barnetrygd

Søknad ordinær barnetrygd.

Digitalt og papirskjema
NAV.no

Søknad utvidet barnetrygd

Søknad utvidet barnetrygd.
Gjelder kun dersom du er enslig mor eller far.

Digitalt og papirskjema
NAV.no

Søknad overgangsstønad

Søknad om overgangsstønad
Dvs. sikring av inntekt i en tidsbegrenset periode

Digitalt og papirskjema
NAV.no

Søknad overgangsstønad arbeidssøkende

Dersom du er arbeidssøker og søker om overgangsstønad

Digitalt og papirskjema
NAV.no

Søknad støtte barnetilsyn

Søknad om støtte til å dekke utgifter til barnepass.
Gjelder enslig mor eller far i arbeid.

Digitalt og papirskjema
NAV.no

Søknad støtte skolepenger

Søknad om skolepenger
Støtte til studieavgift, semesteravgift og eksamensgebyr for enslig mor/far som tar utdanning.

Digitalt og papirskjema
NAV.no

Tilleggsstønader

Helt eller delvis dekking av utgifter du har som enslig og som gjennomfører godkjent utdanning, eller er registrert som arbeidssøker hos NAV

Digitalt og papirskjema
NAV.no

Ektefellebidrag

I enkelte tilfeller kan den ene ektefellen kreve et bidrag fra den andre, feks. hvis muligheten til å forsørge seg selv er blitt dårligere på grunn av ekteskapet eller omsorg for barna.

Digitalt og papirskjema
NAV.no

DIVERSE SKJEMA

Søknad om Fri Rettshjelp

Skjema for fri rettshjelp

Papirskjema
regjeringen.no

Endre navn

Navneendring i folkeregisteret

Digitalt og papirskjema
skatteetaten.no

Bostøtte

Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lave inntekter og høye boutgifter.

Digitalt og papirskjema
husbanken.no

Ektepakt

Avtale, tinglysning og sletting av ektepakt

Papirskjema
brreg.no

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER