Skjema til fri bruk og nedlasting

Nedenfor er flere eksempler på hvordan forskjellige avtaler kan utarbeides. Velg den som passer dere best. 

Separasjon og skilsmisse

Ektepar som ønsker å gå i fra hverandre kan søke om separasjon og skilsmisse via de digitale søknadsskjemaene nedenfor. Søknaden kan sendes inn digitalt, eller du kan fylle ut et papirskjema. Digital søknad henter automatisk nødvendige opplysningar, og gir kortere saksbehandlingstid. Fylkesmannen er den som behandler søknadene. 

Skjemaene benyttes både ved oppløsning av ekteskap og registrerte partnerskap. Skjemane nedenfor er hentet fra Statlig blankettarkiv (der finner du også nynorsk og engelsk versjon hvis behov). 

 Søknad om separasjon  Søknad om separasjon - ekteskapsl § 20
 Søknad om separasjon - Digital versjon  Søk rett på nett uten å sende inn papirversjon. Enklere og raskere behandling for alle parter. 
 Søknad om skilsmisse   Søknad om skilsmisse etter separasjon ved bevilling ekteskapsl § 21
 Søknad om skilsmisse - Digital versjon  Søk rett på nett uten å sende inn papirversjon. Enklere og raskere behandling for alle parter. 
 Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd  Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd - ekteskapsl § 22
 Vitneerklæring  Vitneerklæring ved søknad om skilsmisse. Kan bekreftes elektronisk, se mer info her...

 

 Avtale om foreldreansvar / Endring av foreldreansvar / Fast bosted / Samboererklæring 

Avtalen må sendes folkeregisteret for å være gyldig! 

 Avtale om foreldreansvar, endring av foreldreansvar og samboererklæring   Avtale fra regjeringen.no
 Skjemaet sendes Skatteetaten, ikke til Folkeregisteret i den kommunen der barnet er registrert bosatt som det står på skjemaet.
 Send med kopi av begge foreldrenes pass, førerkort eller annet ID-dokument som viser navn, fødselsdato, underskrift og bilde.
 Avtale om foreldreansvar, fast bosted og samvær  
 Avtale om foreldreansvar og sæmvær  

 

 Samvær

Alle foreldre (samboere & ektefeller) med felles barn under 16 år som flytter fra hverandre plikter å møte til mekling for å lage en avtale for barna. Dette for at foreldrene skal ha en tydelig oversikt over når de skal være sammen med barna. Avtalen kan fylles ut og tas med til mekling og/eller brukes som privat avtale etter meklingstimen.

 Standard samværsavtale  Enkelt forslag som kan brukes som den er eller som utgangspunkt for å legge til egne punkter som er avtalt.
 Standard, ufyllende samværsavtale word | pdf  Avtalemal utarbeidet av bufdir.no

 

 Bidrag

Skjemaer som omhandler barnebidrag og bidragsforskudd.

 Barnebidrag og bidragsforskudd

 Link til alle skjema hos NAV som omhandler bidrag og bidragsforskudd.

 Avtale barnebidrag for felles barn, NAV 55-00.60 (privat avtale)    
 Avvtale barnebidrag for barn over 18 år, NAV 55-00.63  
 Søknadskjema for bidragsmottaker, NAV 54-00.05

 Søknad for bidragsmottaker som søker fastsettelse,endring eller innkreving av barnebidrag eller bidragsforskudd. 
Skjemaet kan også brukes for barn over 18 år som søker om bidrag.

 Søknadsskjema for bidragspliktig, NAV 54-00.08  Søknad for bidragspliktige. Som foreldre eller part kan du søke om fastsettelse og endring av bidrag, med eller uten  innkreving av NAV.
 Søknad om bidrag til særlige utgifter, NAV 54-00.13 

 Søknadsskjema hvis du har hatt særlige utgifter til barn og søker om et bidrag fra den andre forelderen. For eksempel utgifter til briller, linser, konfirmasjon eller tannregulering. 

 Skjema for opplysninger ang. økonomi i forbindelse med innkreving.    NAV Innkreving er nå en del av Skatteetaten. Dersom du ønsker å inngå/endre betalingsordning eller klage på trekk må det gjøres via NAV Innkreving sine skjema på Altinn.

 

 Annen økonomisk støtte / enslig mor og far

Klikk her for en full oversikt over stønader til enslig mor eller far.

 Underholdningsbidrag til ektefelle, NAV 53-00.05  Søknad om å få fastsatt eller endret ektefellebidrag, samt gi opplysninger til søknaden om ektefellebidrag.

 Søknad om overgangsstønad - enslig mor eller far, NAV 15-00.01

 Søknadsskjemaet for enslig mor eller far, som søker 

• overgangsstønad.
• stønad til barnetilsyn på grunn av arbeid
• stønad til skolepenger (kun semester- og eksamensavgift)

 Søknad om utvidet barnetrygd - enslig mor eller far, NAV 33-00.09 Dersom du er enslig mor eller far, kan du søke om utvidet barnetrygd. 

 

 Navneendring

Navneendringer kan gjøres elektronisk hos Skatteetaten eller via papir. 

Du kan endre både fornavnet, mellomnavnet og etternavnet ditt. Du kan endre ditt eget navn, samt navn til barn du har foreldreansvar for, hvis de er under 16 år. 

 Endring av navn elektronisk  Navneendring elektronisk via Skatteetaten sine nettsider
 Endring av navn via papir word pdf  Blankett GA-7700. Papirbasert meldingsskjema via Regjeringen.no for å melde endring av navn. 

 

 Juss

Fri Rettshjelp betyr at du kan få dekket advokatutgifter og rettsgebyr i forbindelse med en rettsak dersom du har lave inntekter. 

 Søknadsskjema om Fri rettshjelp  Skjema via regjeringen.no

 

 Diverse

Nedenfor finner du litt forskjellige skjema til diverse formål

Tinglysing av ektepakt  Tinglyse ektepakt via brreg.no
Go to top