Skilsmisse.net

Skilsmisse.net
Kvinner gjerne mest økonomisk utsatte ved et samlivsbrudd

Veldig mange kvinner blir sittende igjen med smuler når forholdet tar slutt.

Uenige om verdien på boligen?

En vanlig problemstilling er uenighet om verdien av boligen når den ene parten skal overta ved å kjøpe ut den andre. 

Hvor skal jeg bo?

Hvor skal jeg bo?

Hvem skal bo i boligen?

Delt fast bosted

Delt fast bosted

Delt fast bosted innebærer at begge foreldrene i felleskap tar større avgjørelser på vegne av barnet. 

Likestilling av foreldre når barnet har delt fast bosted

Stortinget har besluttet å likestille begge foreldrene i tilfeller der barnet har delt fast bosted.

Samboerskap betyr ikke at du er sameier

Selv om det i praksis er en økonomisk sammenblanding, er du ikke automatisk juridisk sameier.

Gå til toppen