Likestilling av foreldre når barnet har delt fast bosted

Stortinget har besluttet å likestille begge foreldrene i tilfeller der barnet har delt fast bosted.

Når ex 'en nekter å melde flytting

Hva gjør du når ex'en har flyttet ut men nekter å endre bostedsadresse?

Stønadsordninger til enslige forsørgere

Enslig mor eller far, hvilke rettigheter har jeg til økonomisk støtte?

Gå til toppen