Delt fast bosted

Delt fast bosted innebærer at begge foreldrene i felleskap tar større avgjørelser på vegne av barnet. 

Likestilling av foreldre når barnet har delt fast bosted

Stortinget har besluttet å likestille begge foreldrene i tilfeller der barnet har delt fast bosted.

Stønadsordninger til enslige forsørgere

Enslig mor eller far, hvilke rettigheter har jeg til økonomisk støtte?

Foreldreansvar

Foreldreansvar

Hva er foreldreansvar og hva betyr det?

Gå til toppen