Kan man kreve boligen solgt ved skilsmisse?

Kan man kreve bolig solgt ved skilsmisse?

Bolig- og bosituasjon etter skilsmissen

Bolig- og bosituasjon etter skilsmissen

Når separasjon er tatt ut, er det viktig å finne ut hva dere vil gjøre med bolig og bosituasjonen.

Skilsmissen - hvordan gå frem trinn for trinn

Hvordan gå frem når skilsmisse er bestemt?

Gå til toppen