Kan man kreve boligen solgt ved skilsmisse?

Kan man kreve bolig solgt ved skilsmisse?

Har du råd til å skilles?

Hvilke faktorer vil påvirker økonomien ved en skilsmisse?

Kvinner gjerne mest økonomisk utsatte ved et samlivsbrudd

Veldig mange kvinner blir sittende igjen med smuler når forholdet tar slutt.

Uenige om verdien på boligen?

En vanlig problemstilling er uenighet om verdien av boligen når den ene parten skal overta ved å kjøpe ut den andre. 

Bolig- og bosituasjon etter skilsmissen

Når separasjon er tatt ut, er det viktig å finne ut hva dere vil gjøre med bolig og bosituasjonen.

Gå til toppen