Kan man kreve boligen solgt ved skilsmisse?

Kan man kreve bolig solgt ved skilsmisse?

Har du råd til å skilles?

Hvilke faktorer vil påvirker økonomien ved en skilsmisse?

Kvinner gjerne mest økonomisk utsatte ved et samlivsbrudd

Veldig mange kvinner blir sittende igjen med smuler når forholdet tar slutt.

Uenige om verdien på boligen?

En vanlig problemstilling er uenighet om verdien av boligen når den ene parten skal overta ved å kjøpe ut den andre. 

Hvor skal jeg bo?

Hvem skal bo i boligen?

Skjæringstidspunktet

Skjæringstidspunktet er et viktig poeng å merke seg, det danner utgangspunktet for delingen og verdsettelse av formuen. 

Hva skjer med pensjonen ved en skilsmisse?

Hovedregelen er at det man skaper felles under ekteskapet i utgangspunktet skal deles. Slik fungerer det ikke med pensjon.

Har du krav på innsyn i din ektefelles økonomi?

Spørsmålet om den ene ektefellen kan kreve alle opplysninger om den andres økonomi.

Skifteavtale

Under skilsmisseoppgjøret må ektefellene avgjøre delingen av verdier og eiendeler.

Offentlig eller privat skifte ved skilsmisse?

Ved skilsmisse må det foretas et økonomisk oppgjør mellom ektefellene.

Gå til toppen