Likestilling av foreldre når barnet har delt fast bosted

Stortinget har besluttet å likestille begge foreldrene i tilfeller der barnet har delt fast bosted.

Fast bosted - hvor skal barnet bo?

Hvor skal barnet bo fast og hvilke regler som skal gjelde for barnefordeling. 

Definisjoner og begrep

Forklaringer på ord og begreper.

Gå til toppen