Film for barn om foreldretvister

Hva skjer i domstolen når mamma og pappa krangler om meg?

Tips for barnets beste i forhold til en skilsmisse

Tips til hvordan mamma og pappa bør oppføre seg i forhold til barna i en skilsmisse.

At pappa og mamma skal skilles er de fleste barns store skrekk.

At pappa og mamma skal skilles er de fleste barns store skrekk.

Skilsmissen -en omorganisering av måten å være sammen på.

Gå til toppen