Barns rett til å bli hørt

Retten til å uttale seg gjelder for alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkt og meninger.

Meklingsattest

Etter at dere har vært til første meklingstime, får dere en meklingsattest.

Påkrevd mekling hvis felles barn under 16 år

Mekling er pålagt både med hjemmel i ekteskapsloven og i barneloven.

Skilsmissen - hvordan gå frem trinn for trinn

Hvordan gå frem når skilsmisse er bestemt?

Gå til toppen