Offentlig eller privat skifte ved skilsmisse?

Ved skilsmisse må det foretas et økonomisk oppgjør mellom ektefellene.

Gå til toppen