Likestilling av foreldre når barnet har delt fast bosted

Stortinget har besluttet å likestille begge foreldrene i tilfeller der barnet har delt fast bosted.

Samværsabotasje

Samværssabotasje er når avtalt eller fastsatt samvær ikke gjennomføres, og det ikke foreligger gode grunner for at samværet ikke gjennomføres.

Påkrevd mekling hvis felles barn under 16 år

Mekling er pålagt både med hjemmel i ekteskapsloven og i barneloven.

Hva er en samværsavtale og hva må du ta med avtalen?

Hva betyr en samværsavtale og hva er viktig å ta med i avtalen?

Samvær

 Hva er samvær?

Foreldreansvar

Hva er foreldreansvar og hva betyr det?

Gå til toppen