I tillegg til masse følelser og tanker, vil sannsynligvis din økonomi bli endret ved et samlivsbrudd. 

Mange par velger å dele inntekter og utgifter som ektefeller, og vil derfor ved skilsmisse dele felleseiendelene eller fellesgjelden.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten.

Barnebidrag

Barnebidrag skal betales av den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet sitt.

Enslig mor eller far, hvilke rettigheter har jeg til økonomisk støtte?

Hvordan gå frem når skilsmisse er bestemt?

Go to top