Mange par velger å dele inntekter og utgifter som ektefeller, og vil derfor ved skilsmisse dele felleseiendelene eller fellesgjelden.

Hvem eier hva og hva er eiendelene verdt?

Go to top