At en forelder sier fra seg foreldreansvaret kan ha mange ulike grunner.

Foreldre med felles foreldreansvar kan kreve å få den samme info fra skole ol.

Hva er daglig omsorg?

 Hva er samvær?

Hva er foreldreansvar og hva betyr det?

Forklaringer på ord og begreper.

Viktig med videre samarbeid.

Go to top