Foreldre med felles foreldreansvar kan kreve å få den samme info fra skole ol.

Daglig omsorg

Hva er daglig omsorg?

Samvær

Hva er samvær?

Foreldreansvar

Hva er foreldreansvar?

Forklaringer på ord og begreper.

Go to top